Aanspreekpersoon Integriteit

KHO Huizingen streeft er naar om zijn jeugdopleiding continu kwaliteitsvol te verbeteren. Daarom stelt de jeugdwerking van KHO Huizingen vanaf het seizoen 2013-2014 een ombudsdienst aan. Deze functie wordt ingevuld door diverse personen afhankelijk van het probleem of de vraag.

De bedoeling is in hoofdzaak de sportieve cel van de Jeugdwerking, in het bijzonder de TVJO & Jeugdcoördinatoren, te ontlasten van alle niet-sportieve zaken en te beantwoorden aan de noden en behoeften van iedereen die van dichtbij of veraf betrokken is bij onze club.

Bent U jeugdspeler, ouder, grootouder, supporter, trainer of afgevaardigde en heeft U een vraag, voorstel of klacht van niet sportieve aard, dan kan u deze overmaken aan de ombudsdienst.

U kan dus bij hen terecht voor alle organisatorische vragen en sociale thema’s (integratie, financiëel, ...). Sportieve aangelegenheden dienen besproken te worden met jeugdcoördinatoren en/of TVJO.

De ombudsdienst is enkel bereikbaar via volgend emailadres: ombudsdienst@khoh.be.

De procedure is steeds via mail omdat een vraag/probleem/klacht bij voorkeur steeds schriftelijk wordt geformuleerd.

U ontvangt steeds spoedig een antwoord terug.