Missie & visie

De jeugdwerking van KHO Huizingen bekleedt een centrale plaats in het sportieve beleid van de club. De club wenst dan ook via een kwaliteitsvol jeugdbeleid de basis van haar eerste elftal uit de eigen jeugdwerking te kunnen opbouwen.

 

De club wil ook een voorbeeldfunctie zijn voor een bewuste maatschappelijke rol via waarden als sportiviteit, vriendschap en respect.

 

Om jonge spelers maximale kansen te geven om zich te ontwikkelen als voetballer zijn kernwoorden als discipline, organisatie & samenwerking noodzakelijk voor het bereiken van dit doel. Om dit te bereiken stelt de club alles in staat – binnen zijn eigen beperkingen - om hen met de beste mensen en middelen te omringen.

 

Als toekomstig streefdoel wil KHO Huizingen zich als vereniging blijven focussen op de hierboven aangegeven punten. Binnen het sportieve luik waarbinnen spelplezier, trainingsplezier en competitieplezier de hoofdingrediënten vormen, stellen we ons als doel om een zo maximaal mogelijke doorstroming te krijgen van onze jeugdspelers richting ons eerste elftal. Ook vergeten wij onze sociaal/maatschappelijke rol niet uit het oog: wij proberen mensen samen te brengen en kinderen een kans te geven om te sporten, rekening houdende met de beperktheid qua infrastructuur, trainersstaf en vrijwilligershulp.

 

KHO Huizingen wil zich verder blijven profileren als familieclub bij uitstek. De jeugdwerking van KHO Huizingen wordt in de ganse regio alom geprezen om zijn jeugdopleiding: deze weg is de club ingeslagen en willen we verder blijven bewandelen. "

 

In 2013 werd de club bekroond door Foot Pass als laureaat van de beste regionale jeugdwerking. Dit is de springplank naar een sportieve opstap naar het provinciaal jeugdvoetbal voor het seizoen 2015-2016 zonder daarom minder talentvolle spelers uit het oog te verliezen. Onder het motto, ieder kind speelt op zijn niveau, blijven we de nodige aandacht besteden aan het regionaal voetbal.

Met het afsluiten van een samenwerkingsakkoord met SK Pepingen-Halle, benadrukt KHO Huizingen zijn visie op spelers de kans te geven op een hoger niveau en kennis uit te wisselen door de gemeenschappelijke organisatie van formafoots en andere opleidingen.  

Door een nauwe samenwerking met de Huizingse basisschool en met tal van andere Beerselse verenigingen, tracht KHO Huizingen zijn instroom van jonge spelers te garanderen.