Missie & visie

De vereniging stelt zich als doel haar leden, overeenkomstig zijn/haar voorkeur, het voetbalspel op recreatief en/of prestatief niveau te laten beoefenen als wedstrijdsport, overeenkomstig de door de KBVB vastgestelde regels met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

  • Ten aanzien van het beoefenen van het voetbalspel op prestatief niveau streeft KHO Huizingen voor wat betreft haar fanionelftal ernaar dat dit op een zo hoog mogelijk niveau plaatsvindt
  • Het eerste uitgangspunt dient te worden gerealiseerd onder gebruikmaking van spelers afkomstig uit de eigen (jeugd-)gelederen.

KHO Huizingen wil als vereniging blijven focussen op de in het algemene doel aangegeven punten. Binnen het sportieve luik van de club zijn spelplezier, trainingsplezier en competitieplezier de belangrijkste waarden. We stellen ons als doel om een zo maximaal mogelijke doorstroming te krijgen van onze jeugdspelers richting 1e en 2e elftal.

Op sociaal-maatschappelijk vlak blijven wij onze rol spelen om mensen samen te brengen en mensen de kans te geven te sporten.

KHO Huizingen bestond in 2013 75 jaar. Zeker als je weet dat Huizingen slechts een 3000-tal inwoners telt en amper 284ha groot is, is dit een unieke prestatie. Toch heeft onze club in de voorbije 75 jaar een mooie plaats verworven tussen de talrijke clubs in de Zennevallei en het Pajottenland. De club heeft altijd getracht om positief in beeld te komen dmv mooi & technisch verzorgd voetbal, steunend op een uitstekende jeugdwerking - geroemd in gans de regio en in 2013 werd uitgeroepen tot BESTE regionale jeugdopleiding van BELGIE.  In 2015 behaalde de club opnieuw het provinciale label, waardoor de club sinds 2015/2016 met de jeugdwerking terug provinciaal voetbal kan aanbieden.  Naast provinciaal voetbal biedt de club ook regionaal voetbal aan.

Onze jeugdwerking is in volle expansie en heeft de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen op vlak van doorstroming.

Onze club biedt ruimte voor iedereen ongeacht van welke afkomst om lid te worden. Dit geldt niet alleen voor de spelers, maar ook voor de bestuursleden en nog ruimer voor al onze supporters.