Kernwaarden

De clubwerking ondertekent haar engagement, visie en missie onder de volgende slogans:

Respect uitdragen en betonen ten opzichte van alles iedereen

Evolueren als mens, als voetballer, als club

Sportiviteit als rode draad

Positieve benadering in goede en mindere dagen

Eervol de club vertegenwoordigen

Constructief imago ontplooien

Talentontwikkeling stimuleren